Orddeling av folliculitis

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet folliculitis? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

fol-li-culi-tis

Synonym av folliculitis:

noun inflammation, redness, rubor

Siste orddelinger av dette språket