Orddeling av follow-up

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet follow-up? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

fol-low-up

Synonym av follow-up:

noun followup, work, piece of work
noun followup, activity
noun followup, reexamination, review, examination, scrutiny
noun

Siste orddelinger av dette språket