Orddeling av folly

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet folly? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

fol-ly

Definisjon av folly:

1.
The trait of acting stupidly or rashly
2.
A stupid mistake
3.
The quality of being rash and foolish
Trying to drive through a blizzard is the height of folly Adjusting to an insane society is total foolishness
4.
Foolish or senseless behavior

Synonym av folly:

noun foolishness, unwiseness, trait
noun stupidity, betise, foolishness, imbecility, mistake, error, fault
noun foolishness, craziness, stupidity
noun foolery, tomfoolery, craziness, lunacy, indulgence, play, frolic, romp, gambol, caper

Siste orddelinger av dette språket