Orddeling av foolhardiness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet foolhardiness? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

fool-har-di-ness

Definisjon av foolhardiness:

1.
The trait of giving little thought to danger

Synonym av foolhardiness:

noun recklessness, rashness, unthoughtfulness, thoughtlessness

Siste orddelinger av dette språket