Orddeling av football

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet football? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

foot-ball

Definisjon av football:

1.
Any of various games played with a ball (round or oval) in which two teams try to kick or carry or propel the ball into each other's goal
2.
The inflated oblong ball used in playing American football

Synonym av football:

nounfootball game, field game, contact sport
noun ball

Siste orddelinger av dette språket