Orddeling av footle

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet footle? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

foo-tle

Definisjon av footle:

1.
Be about
The high school students like to loiter in the Central Square Who is this man that is hanging around the department?
2.
Act foolishly, as by talking nonsense

Synonym av footle:

verb loiter, lounge, lollygag, loaf, lallygag, hang around, mess about, tarry, linger, lurk, mill about, mill around, be
verb act, behave, do

Siste orddelinger av dette språket