Orddeling av footnote

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet footnote? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

foot-note

Definisjon av footnote:

1.
A printed note placed below the text on a printed page
2.
Add explanatory notes to or supply with critical comments
The scholar annotated the early edition of a famous novel

Synonym av footnote:

noun footer, note, annotation, notation
verb annotate, write, compose, pen, indite

Siste orddelinger av dette språket