Orddeling av foramina

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet foramina? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

foram-i-na

Definisjon av foramina:

1.
A natural opening or perforation through a bone or a membranous structure

Siste orddelinger av dette språket