Orddeling av forbearance

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet forbearance? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

for-bear-ance

Definisjon av forbearance:

1.
Good-natured tolerance of delay or incompetence
2.
A delay in enforcing rights or claims or privileges
Refraining from acting His forbearance to reply was alarming

Synonym av forbearance:

noun patience, longanimity, good nature
noun delay, holdup

Siste orddelinger av dette språket