Orddeling av forebear

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet forebear? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

fore-bear

Definisjon av forebear:

1.
A person from whom you are descended

Synonym av forebear:

noun forbear, ancestor, ascendant, ascendent, antecedent, root

Siste orddelinger av dette språket