Orddeling av foreboding

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet foreboding? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

fore-bod-ing

Definisjon av foreboding:

1.
A feeling of evil to come
A steadily escalating sense of foreboding The lawyer had a presentiment that the judge would dismiss the case
2.
An unfavorable omen
3.
Ominously prophetic

Synonym av foreboding:

adj fateful, portentous, prophetic, prophetical
noun premonition, presentiment, boding, apprehension, apprehensiveness, dread
noun omen, portent, presage, prognostic, prognostication, prodigy

Siste orddelinger av dette språket