Orddeling av forecast

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet forecast? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

fore-cast

Definisjon av forecast:

1.
A prediction about how something (as the weather) will develop
2.
Predict in advance
3.
Judge to be probable
4.
Indicate by signs
These signs bode bad news

Synonym av forecast:

noun prognosis, prediction, foretelling, forecasting, prognostication
verb calculate, predict, foretell, prognosticate, call, forebode, anticipate, promise
verb calculate, estimate, reckon, count on, figure, judge
verb bode, portend, auspicate, prognosticate, omen, presage, betoken, foreshadow, augur, foretell, prefigure, predict, bespeak, betoken, indicate, point, signal

Siste orddelinger av dette språket