Orddeling av foreclosure

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet foreclosure? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

fore-clo-sure

Definisjon av foreclosure:

1.
The legal proceedings initiated by a creditor to repossess the collateral for loan that is in default

Synonym av foreclosure:

noun proceeding, legal proceeding, proceedings

Siste orddelinger av dette språket