Orddeling av forefinger

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet forefinger? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

fore-fin-ger

Definisjon av forefinger:

1.
The finger next to the thumb

Synonym av forefinger:

noun index, index finger, finger

Siste orddelinger av dette språket