Orddeling av foregoes

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet foregoes? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

fore-goes

Siste orddelinger av dette språket