Orddeling av foreignness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet foreignness? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

for-eign-ness

Synonym av foreignness:

noun strangeness, curiousness, quality

Siste orddelinger av dette språket