Orddeling av foreknowledge

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet foreknowledge? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

fore-knowl-edge

Definisjon av foreknowledge:

1.
Knowledge of an event before it occurs

Synonym av foreknowledge:

noun precognition, clairvoyance, second sight, extrasensory perception, E.S.P., ESP

Siste orddelinger av dette språket