Orddeling av foremast

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet foremast? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

fore-mast

Definisjon av foremast:

1.
The mast nearest the bow in vessels with two or more masts

Synonym av foremast:

noun mast

Siste orddelinger av dette språket