Orddeling av forensic

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet forensic? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

foren-sic

Definisjon av forensic:

1.
Of, relating to, or used in public debate or argument
2.
Used or applied in the investigation and establishment of facts or evidence in a court of law
Forensic photograph Forensic ballistics

Synonym av forensic:

adj rhetorical

Siste orddelinger av dette språket