Orddeling av forensics

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet forensics? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

foren-sics

Definisjon av forensics:

1.
Scientific tests or techniques used in the investigation of crimes
2.
Of, relating to, or used in public debate or argument
3.
Used or applied in the investigation and establishment of facts or evidence in a court of law
Forensic photograph Forensic ballistics

Siste orddelinger av dette språket