Orddeling av foreordain

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet foreordain? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

fore-or-dain

Definisjon av foreordain:

1.
Foreordain by divine will or decree
2.
Foreordain or determine beforehand

Synonym av foreordain:

verb predestine, predestinate, predetermine
verb predestine, preordain, predetermine

Siste orddelinger av dette språket