Orddeling av foreperson

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet foreperson? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

foreper-son

Siste orddelinger av dette språket