Orddeling av foreplay

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet foreplay? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

fore-play

Definisjon av foreplay:

1.
Mutual sexual fondling prior to sexual intercourse

Synonym av foreplay:

noun arousal, stimulation, sexual activity, sexual practice, sex, sex activity

Siste orddelinger av dette språket