Orddeling av forerunner

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet forerunner? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

fore-run-ner

Definisjon av forerunner:

1.
A person who goes before or announces the coming of another
2.
Something that precedes and indicates the approach of something or someone
3.
Anything that precedes something similar in time
Phrenology was an antecedent of modern neuroscience

Synonym av forerunner:

noun antecedent, temporal relation
noun precursor, person, individual, someone, somebody, mortal, human, soul
noun harbinger, herald, precursor, indication, indicant

Siste orddelinger av dette språket