Orddeling av foreshadow

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet foreshadow? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

fore-shad-ow

Definisjon av foreshadow:

1.
Indicate by signs
These signs bode bad news

Synonym av foreshadow:

verb bode, portend, auspicate, prognosticate, omen, presage, betoken, augur, foretell, prefigure, forecast, predict, bespeak, betoken, indicate, point, signal

Siste orddelinger av dette språket