Orddeling av foresightedness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet foresightedness? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

fore-sight-ed-ness

Definisjon av foresightedness:

1.
Providence by virtue of planning prudently for the future

Synonym av foresightedness:

noun foresight, foresightfulness, providence

Siste orddelinger av dette språket