Orddeling av forester

Prøver du å orddele forester? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

forester

Definisjon av forester:

1.
English writer of adventure novels featuring Captain Horatio Hornblower (1899-1966)
2.
Someone trained in forestry

Synonym av forester:

noun Forester, C. S. Forester, Cecil Scott Forester, writer, author
nountree farmer, arboriculturist, farmer, husbandman, granger, sodbuster

Siste orddelinger av dette språket