Orddeling av foretellable

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet foretellable? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

fore-tellable

Siste orddelinger av dette språket