Orddeling av forgetfulness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet forgetfulness? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

for-get-ful-ness

Synonym av forgetfulness:

noun amnesia, memory loss, blackout
noun unknowingness, unawareness

Siste orddelinger av dette språket