Orddeling av forgiven

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet forgiven? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

for-giv-en

Definisjon av forgiven:

1.
Stop blaming or grant forgiveness
I forgave him his infidelity She cannot forgive him for forgetting her birthday
2.
Absolve from payment
I forgive you your debt

Siste orddelinger av dette språket