Orddeling av forgiveness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet forgiveness? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

for-give-ness

Definisjon av forgiveness:

1.
Compassionate feelings that support a willingness to forgive
2.
The act of excusing a mistake or offense

Synonym av forgiveness:

noun mercifulness, mercy
noun pardon, kindness, benignity

Siste orddelinger av dette språket