Orddeling av forgiving

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet forgiving? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

for-giv-ing

Definisjon av forgiving:

1.
Inclined or able to forgive and show mercy
A kindly forgiving nature A forgiving embrace to the naughty child
2.
Providing absolution

Synonym av forgiving:

adj forgiving, kind, tolerant, unvindictive
adj absolvitory, exonerative, exculpatory

Siste orddelinger av dette språket