Orddeling av forgot

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet forgot? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

for-got

Definisjon av forgot:

1.
Dismiss from the mind
Stop remembering I tried to bury these unpleasant memories
2.
Be unable to remember
I'm drawing a blank You are blocking the name of your first wife!
3.
Forget to do something
Don't forget to call the chairman of the board to the meeting!
4.
Leave behind unintentionally
I forgot my umbrella in the restaurant I left my keys inside the car and locked the doors

Siste orddelinger av dette språket