Orddeling av form's

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet form's? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

for-m's

Siste orddelinger av dette språket