Orddeling av formalin

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet formalin? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

for-ma-lin

Definisjon av formalin:

1.
A 10% solution of formaldehyde in water
Used as a disinfectant or to preserve biological specimens

Synonym av formalin:

noun formol, solution

Siste orddelinger av dette språket