Orddeling av formant

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet formant? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

for-mant

Siste orddelinger av dette språket