Orddeling av formate

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet formate? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

for-mate

Siste orddelinger av dette språket