Orddeling av formic

Prøver du å orddele formic? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

formic

Definisjon av formic:

1.
Of or relating to or derived from ants
2.
Of or containing or derived from formic acid

Synonym av formic:

adjhymenopterous insect, hymenopteran, hymenopteron, hymenopter
adj acid

Siste orddelinger av dette språket