Orddeling av formularise

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet formularise? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

for-mu-la-rise

Synonym av formularise:

verb formularize, give voice, formulate, word, phrase, articulate

Siste orddelinger av dette språket