Orddeling av formulated

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet formulated? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

for-mu-lat-ed

Definisjon av formulated:

1.
Devised
Developed according to an orderly plan He had well formulated opinions on schooling

Synonym av formulated:

adj developed

Siste orddelinger av dette språket