Orddeling av formulation

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet formulation? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

for-mu-la-tion

Definisjon av formulation:

1.
A substance prepared according to a formula
The physician prescribed a commercial preparation of the medicine
2.
Inventing or contriving an idea or explanation and formulating it mentally
3.
The style of expressing yourself
He suggested a better formulation His manner of expression showed how much he cared

Synonym av formulation:

noun preparation, compound, chemical compound
noun conceptualization, conceptualisation, creating by mental acts
noun expression, expressive style, style

Siste orddelinger av dette språket