Orddeling av fornication

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet fornication? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

for-ni-ca-tion

Definisjon av fornication:

1.
Voluntary sexual intercourse between persons not married to each other
2.
Extramarital sex that willfully and maliciously interferes with marriage relations
Adultery is often cited as grounds for divorce

Synonym av fornication:

nounextramarital sex, free love
noun adultery, criminal conversation, extramarital sex, free love

Siste orddelinger av dette språket