Orddeling av fornicator

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet fornicator? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

for-ni-ca-tor

Definisjon av fornicator:

1.
Someone who commits adultery or fornication

Synonym av fornicator:

noun adulterer, libertine, debauchee, rounder

Siste orddelinger av dette språket