Orddeling av forsook

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet forsook? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

for-sook

Definisjon av forsook:

1.
Leave someone who needs or counts on you
Leave in the lurch The mother deserted her children

Siste orddelinger av dette språket