Orddeling av forswear

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet forswear? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

for-swear

Definisjon av forswear:

1.
Formally reject or disavow a formerly held belief, usually under pressure
He retracted his earlier statements about his religion She abjured her beliefs

Synonym av forswear:

verb abjure, recant, retract, resile, renounce, repudiate

Siste orddelinger av dette språket