Orddeling av forsythia

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet forsythia? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

for-syth-ia

Definisjon av forsythia:

1.
Any of various early blooming oleaceous shrubs of the genus Forsythia
Native to eastern Asia and southern Europe but widely cultivated for their branches of bright yellow bell-shaped flowers

Synonym av forsythia:

noun shrub, bush

Siste orddelinger av dette språket