Orddeling av forte

Prøver du å orddele forte? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

forte

Definisjon av forte:

1.
An asset of special worth or utility
Cooking is his forte
2.
(music) loud
3.
The stronger part of a sword blade between the hilt and the foible
4.
Used chiefly as a direction or description in music
The forte passages in the composition
5.
Used as a direction in music
To be played relatively loudly

Synonym av forte:

adj forte, loud, fortemente, fortissimo
nounstrong suit, long suit, metier, specialty, speciality, strong point, strength, asset, plus
noun fortissimo, volume, loudness, intensity
noun part, portion
adv loudly

Siste orddelinger av dette språket