Orddeling av fortification

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet fortification? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

for-ti-fi-ca-tion

Definisjon av fortification:

1.
Defensive structure consisting of walls or mounds built around a stronghold to strengthen it
2.
The art or science of strengthening defenses
3.
The addition of an ingredient for the purpose of enrichment (as the addition of alcohol to wine or the addition of vitamins to food)

Synonym av fortification:

noun munition, defensive structure, defense, defence
noun art, artistry, prowess
noun enrichment

Siste orddelinger av dette språket