Orddeling av fortissimo

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet fortissimo? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

for-tis-si-mo

Synonym av fortissimo:

adj forte, loud
noun forte, volume, loudness, intensity
advvery loudly

Siste orddelinger av dette språket