Orddeling av fortitude

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet fortitude? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

for-ti-tude

Definisjon av fortitude:

1.
Strength of mind that enables one to endure adversity with courage

Synonym av fortitude:

noun courage, courageousness, bravery, natural virtue

Siste orddelinger av dette språket